שם פרטי:

שם משפחה:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

פנייתך התקבלה בהצלחה, נציג מטעמינו יצור איתך קשר בהקדם, תודה !
פנייתך התקבלה בהצלחה, נציג מטעמינו יצור איתך קשר בהקדם, תודה !

השאר לנו פרטים ונחזור אליך בהקדם

פרטי:

משפחה:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

פנייתך התקבלה בהצלחה, נציג מטעמינו יצור איתך קשר בהקדם, תודה !

אפשרויות תשלום

בתום הליך הרישום יישלחו מכתבי קבלה למועמדים שהתקבלו לתוכניות השונות.

למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט שלא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה יאבד את מקומו ואין המרכז האקדמי כרמל יכול להבטיח את לימודיו בשנה זו.

לנוחיותך, מגוון אפשרויות התשלום המוצעות על ידי המרכז האקדמי כרמל:

 

תשלום מראש ובמזומן של מלוא שכר הלימוד

את התשלום יש לבצע באמצעות שובר שיונפק בגזברות הקמפוס או באמצעות המחאה.

תשלום במזומן יכול שיעשה באמצעות קבלת הלוואה מכל גורם וכן מהבנקים שבהסדר עם המוסד.

תשלום במזומן ו/או באמצעות הלוואה, יזכה את המשלם בהנחה נוספת ששיעורה ייקבע מעת לעת על ידי הנהלת המוסד.

* לידיעתך, שוברי תשלום המשולמים בבנק הדואר, נקלטים במחשבי הגזברות כ-10 ימים לאחר ביצוע התשלום, ועל כן במשך פרק זמן זה לא תופיע פעולת התשלום בחשבונך במוסד.

 

תשלום באמצעות הוראת קבע

חישוב הפרשי ההצמדה יבוצע במועד פירעון התשלומים בפועל. מספר התשלומים - בהתאם למסלול ותקופת הלימוד ולפי הפירוט הבא:

תואר ראשון - 36 תשלומים צמודי מדד.

תואר שני - בין 16-20 תשלומים צמודי מדד בהתאם למסלול הלימוד.

מועד גביית התשלומים יהיה בכל 17 לחודש.

 

תשלום באמצעות המחאות

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות המחאות הנמסרות מראש בגזברות. שכר הלימוד יוצמד למדד המחירים לצרכן. חישוב הפרשי ההצמדה יעשה על בסיס חודשי.

תואר ראשון - 36 תשלומים צמודי מדד.

תואר שני - בין 16-20 תשלומים צמודי מדד בהתאם למסלול הלימוד.

 

 תשלום באמצעות כרטיס אשראי"Multi" של לאומי קארד

המרכז האקדמי כרמל וחברת לאומי קארד מציעות הסדר למימון שכר לימוד ייחודי לסטודנטים במרכז על בסיס כרטיס ה - Multiהמאפשר פריסת תשלומים רחבה יותר:

 

תואר

תקופת הלימודים

מספר תשלומים

ראשון

3 שנים

48 במקום 36

 

 

* התשלומים במסגרת התוכנית צמודים למדד.

בנוסף מאפשרת התוכנית, בהתאם להחלטת חברת לאומי קארד, לקבל מסגרת אשראי נוספת אשר תוכל לשמש לכל מטרה, מעבר לעסקת מימון הלימודים. לפרטים נוספים פנה ליועץ הלימודים.

 

תשלום באמצעות כרטיסי אשראי שונים

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי (של חברות אשר בהסדר עם המוסד) בפריסת תשלומים צמודים למדד המחירים לצרכן.

גביית התשלומים תחל בחודש הראשון לתחילת הלימודים ובכל חודש שאחריו בהתאם למספר התשלומים.

 

תשלום באמצעות הלוואות

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות הסדר הלוואה מבנקים שנמצאים בהסדר עם המרכז האקדמי כרמל. רשימת הבנקים ותנאי ההלוואות יפורסמו מעת לעת על גבי לוחות המודעות.

אין המוסד אחראי לתנאי ההתקשרות בין סטודנט לבנק בכל דרך שהיא.

 

תשלום באמצעות הקרן לחיילים משוחררים (לזכאים)

ניתן לשלם חלק משכר הלימוד מפיקדון הקרן לחיילים משוחררים.

לצורך תשלום מפיקדון הקרן יש לפנות לסניף בנק מסחרי ולהביא את המסמכים הבאים:

* שובר תשלום מטעם המרכז האקדמי כרמל.

* אישור קבלה ללימודים וגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים.

* טופס אישור על פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 1994 מטעם משרד החינוך.

כל הטפסים הדרושים מצויים במשרד הגזברות. 

 

מימון הלימודים על ידי גורם חיצוני

סטודנט אשר שכר הלימוד ממומן על ידי גורם חיצוני - חייב להעביר כתב התחייבות מהגורם המממן אל הגזברות ולוודא שאכן התקבל במועד.

העברת כתב ההתחייבות הינה באחריות הסטודנט.

בנוסף להתחייבות מטעם הגורם המממן, על הסטודנט להעביר אל הגזברות כתב הרשאה לחיוב חשבון הבנק.

כתב ההרשאה הוא רב שנתי ומוגש פעם אחת בלבד, עם תחילת הלימודים.

חשבונו של סטודנט, אשר שכר הלימוד שלו ימומן במלואו מטעם גורם חיצוני, לא יחויב בתשלום, אולם תחול עליו החובה לשלם את כל התוספות האחרות שהגורם המממן לא התחייב לכסותן.

 

*במקרה ששכר הלימוד ממומן במלואו על ידי גורם חיצוני והסטודנט מבטל את לימודיו באופן שעל פי התקנון יש זכאות להחזר שכר הלימוד, יתרה זו תוחזר לגורם המממן בלבד. 

בכל מקרה האחריות והחובות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט.

 

הנהלת המרכז האקדמי כרמל רשאית לשנות את אופן ואמצעי התשלום על פי שיקול דעתה בכל עת.

©כל הזכויות שמורות למרכז האקדמי כרמל

|

מפת אתר

|

צור קשר

|

המרכז לייועץ והרשמה 03-5311888

תג מדיה גרופ

בניית אתר:

המרכז האקדמי כרמל בחיפה מציע מגוון תוכניות לימודי תואר ראשון: LL.B במשפטים, BA במנהל עסקים, חשבונאות, משאבי אנוש, שיווק ופרסום ועוד. רכשו תואר ראשון אקדמי באווירה מקצועית ונעימה.