המרכז לייעוץ והרשמה:

5745*

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

השאר לנו פרטים ונחזור אליך בהקדם

שם:

טלפון:

אימייל:

תחום לימוד:

דבר הדיקאן

דיקאן בית הספר למשפטים - פרופ' עמוס שפיראדבר דיקאן בי"ס למשפטים

לימודי משפטים נועדו להכשיר את המשפטן להתמודד עם זכויות וחובות, ציפיות ואינטרסים, מאוויים ומאבקים, תקוות ואכזבות, גדלות נפש וצרות עין, יחסים של שיתוף או סכסוך בין בני אדם, בחיי היום יום, במשפחה ובחברה.

במציאות החיים לעיתים נצחונו של בעל-הדין האחד משמעותו היא כישלונו של בעל-הדין האחר. ניצחונותיו המקצועיים של המשפטן מושגים, לפרקים, באמצעי הפרוצדורה, הטכניקה וגם התחבולה. זה לגיטימי אך לא תמיד מרנין. החינוך המשפטי אמור להכשיר את המשפטן לנתב את דרכו בין הצלחה מקצועית לבין אחריות חברתית, בין רווח פרטי לבין שליחות ציבורית, בין ניצחון אישי לבין כבוד אנושי. אין תשובות קלות לדילמות האתיות של המקצוע ובכל זאת, זהו עיסוק שיש בו פוטנציאל עצום לסיפוק אישי ולגאווה מקצועית. סבורני שעיקר הסיפוק טמון במעורבותו האישית-מקצועית של המשפטן בדרמה האנושית היומיומית, על פסגותיה ומעמקיה, גדלותה ושפלותה.

בית הספר למשפטים יחתור להכשיר את תלמידיו לקראת הצטרפות למקצוע עתיק יומין ועתיר מסורת. במיטבה זוהי מסורת הזרועה אידיאלים אנושיים, אחריות חברתית ויוקרה מקצועית. במיטבה היא משופעת בחכמת חיים, בשיקול דעת, בכובד ראש, במשמעת עצמית, בדבקות במטרה, בחריצות, בקור רוח ובהתלהבות, באיפוק ובדיוק. זוהי מסורת שבמיטבה סולדת מבינוניות, מרדידות, מעצלות ומכשל. מסורת היא המשלבת, במיטבה, אומנות ואמנות, שכלתנות ורגישות, ידע ואינטואיציה. במיטבה זוהי מסורת שייעודה לתרום להבהרת הסתום, למניעת סכסוכים, ליישוב הדורים, להפשרת חילוקי-דעות, להמרת המתקל בהסכם. מסורת היא המטפחת לימוד המשך, שינון רצוף, השתלמות מתמדת, ללא הרף, ללא לאות.


לימוד המשפט מכשיר והעיסוק במשפט מאפשר גם שירות למען הכלל לקידום האינטרס הציבורי. שירות לכלל הוא לא רק מחווה אנושית רצויה אלא לחם חוקו של המשפטן, מימד הטבוע בזהותו המקצועית.

החברה, בסקטור הפרטי והציבורי  גם יחד, זקוקה למיומנות משפטית וכמידת יכולתו המקצועית של המשפטן, כך מידת הציפייה לתרומתו הציבורית. ראוי לכן, שהחינוך המשפטי יקרב את העוסקים בו מורים כתלמידים אל הסוגיות המרכזיות שחברתנו מתחבטת בהן כגון: שגשוג כלכלי ורווחה חברתית, ביצור שלטון החוק במסגרות הפוליטיות ובחיים הציבוריים תוך אמונה עזה שעיקרון שלטון החוק פרוס על הכל – על הרשות ועל האזרח, על הרוב ועל המיעוט, על הפופולרי ועל החריג, על התושב ועל הגר, על בן ברית ועל מי שאינו כזה, על ההולך בתלם ועל המבקש למחות ולהתריע, על הקרוב ועל הרחוק; גישור על פני פערים עדתיים, תרבותיים וכלכליים, למען הבטחת שיווין הזדמנויות והאדרת כבוד האדם בחברה מפותחת ומתפתחת; מתן הגנה לאינטרסים הלגיטימיים של קבוצות אוכלוסין חלשות – לרבות מיעוטים אתניים ופוליטיים, אסירים וחולי נפש; קידום זכויות האדם וחירויות הפרט בארץ ומחוצה לה; הבטחת סיוע משפטי לכל הנזקקים לו, במיוחד אם הם חסרי או מיעוטי יכולת, הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי; טיפוח תודעת הצרכנות ושימור איכות הסביבה; גילוי עניין ויוזמה באיזורי הספר ובשטחי ההפקר של המשפט, במגמה לחולל רפורמות שצרכי הזמן והמקום מחייבים אותן; ובדרך כלל – חתירה מתמדת להתאמת הצורה לתוכן, למיזוג פרוצדורה ומהות, לשילוב הישן עם החדש, המצוי עם הרצוי.

בחינוך המשפטי שומה עלינו להטעים, שאם גם אין המשפט מדע מדוייק ולמרות העמימות הטבועה בכללי משפט רבים, יש לדחות את התיזה לפיה אין שיעור לסובייקטיביות ולמניפולטיביות של המשפט. על המשפטן האחראי לחשוף את הכלל המשפטי הרלבנטי ביושר אינטלקטואלי ובהגינות מקצועית. אתיקה מקצועית של ממש טומנת בחובה מידה ראויה של נאמנות למאטריה המשפטית ושל אובייקטיביות עניינית. חשוב שנפתח את המושג של "מתחם האחריות המקצועית" שמעבר ממנו אל לו למשפטן הטוב לחרוג בטיעוניו, יהיו מניעיו ומטרותיו אשר יהיו.

בית הספר ישאף להקנות לתלמידיו חינוך המשלב הקניית מיומנויות מקצועיות עם השכלה משפטית-אקדמית רחבה, הכשרה משפטית הכורכת השתלמות מקצועית ופיתוח אינטלקטואלי גם יחד. המגמה תהיה לטפח חשיבה משפטית עצמאית וחוש ביקורת, כושר הבעה בכתב ובעל פה, שיקול דעת רציונלי, ספקנות כלפי הפשטות והכללות, יכולת לנתח ולאבחן מצבים, לערוך אנלוגיות, להעריך סיכויים, לשקול אלטרנטיבות, לבחור ולהחליט.

בית הספר יחתור להכשיר את תלמידיו לעסוק בתכנון, בצפייה מראש, בעריכת משא ומתן, בגישור על פני פערים, במציאת מכנה-משותף, באיזון אינטרסים, בעיצוב הסכמים, במניעת סכסוכים והתדיינות, בייצוג לקוחות בפני גופים עסקיים ושלטוניים ובניהול הליכים בין כותלי בית-המשפט. התלמידים ילמדו על חוקות ועל מחוקקים ועל שופטים, ועל זכויות ועל חירויות ועל חיובים וקניינים ועל דרכי ענישה וסדרי מינהל והליכי פיצוי ושיפוי ומיסוי ורישוי. לא את כל התורה כולה ניתן יהיה להקנות במסגרת השיעורים, התרגילים, הסמינריונים ובסדנאות שבתוכנית הלימודים. אך חזקה על העושים במלאכה שישכילו להשריש בתלמידים את עיקריה – ואידך זיל גמור.

בברכת הצלחה,
פרופ' עמוס שפירא
דיקאן בית הספר למשפטים


חזרה לעמוד תואר ראשון בלימודי משפטים LL.B במרכז האקדמי כרמל 

©כל הזכויות שמורות למרכז האקדמי כרמל

|

מפת אתר

|

צור קשר

|

המרכז לייועץ והרשמה *5745

תג מדיה גרופ

בניית אתר:

המרכז האקדמי כרמל בחיפה מציע מגוון תוכניות לימודי תואר ראשון: LL.B במשפטים, BA במנהל עסקים, חשבונאות, משאבי אנוש, שיווק ופרסום ועוד. רכשו תואר ראשון אקדמי באווירה מקצועית ונעימה.